ΠΡΙΟΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

 

AM001-250-02
(BL 250)

Φορητό Πριόνι

AM001-300-02
(BL 300)
Φορητό Πριόνι

AM001-301-02
(BL 300 10)
Φορητό Πριόνι με Laser

     
     

AM001-350-22
(BL 350 HDA)
Χειροκίνητο Πριόνι

AM001-400-33
(BL 400 A)
Χειροκίνητο Πριόνι

AM001-420-03
(BL 420 TA)
Χειροκίνητο Πριόνι

     
     

AM001-450-03
(BL 450 00)
Αυτόματο Πριόνι

AM001-123-03
(TK 123 P)
Χειροκίνητο Πριόνι

AM001-133-03
(TK 133)
Αυτόματο Πριόνι

     
     

AM001-550-03
(BL 550 01)
Αυτόματο Πριόνι

AM001-135-03
(TK 135 A)
Αυτόματο Πριόνι

AM001-144-00
Χειροκίνητο Διπλό Πριόνι

     
     

AM001-145-10
(TK 145 10)
Αυτόματο Διπλό Πριόνι

AM001-145-12
(TK 145 12)
Αυτόματο Διπλό Πριόνι

AM001-145-15
Αυτόματο Διπλό Πριόνι