ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

AA210-001-00
(Α 200 DH)

Διακοσμητική Χειρολαβή

AA210-003-00
(Α 204 DH)

Διακοσμητική Χειρολαβή

AA210-005-00
(Α 206 DH)

Διακοσμητική Χειρολαβή

AA210-011-00
(Α 229 DH)

Διακοσμητική Χειρολαβή

AA210-002-00
(Α 203 DH)

Διακοσμητική Σπανιολέτα

AA210-004-00
(Α 205 DH)

Διακοσμητική Σπανιολέτα

AA210-007-00
(Α 209 DH)

Διακοσμητικό Πόμολο (Λέων)

AA210-008-00
(Α 210 DH)

Διακοσμητικό Πόμολο (Υδρία)

AA210-009-00
(Α 211 DH)

Διακοσμητικό Πόμολο

AA210-010-00
(Α 214 DH)

Διακοσμητική Γραμματοθυρίδα

AA210-022-05
Διακοσμητική Χειρολαβή

AA210-025-55
Χειρολαβή μονή πλάκα

AA210-026-87
Χειρολαβή μονή ροζέτα

AA210-028-15
Χειρολαβή μονή πλάκα

AA210-029-55
Χειρολαβή μονή ροζέτα

AA210-033-15
Χειρολαβή μονή πλάκα

AA210-034-87
Χειρολαβή μονή ροζέτα

AA210-032-87
Διακοσμητική Χειρολαβή

AA210-031-87
Διακοσμητική Χειρολαβή

AA210-030-15
Διακοσμητική Χειρολαβή

AA210-035-01
Διακοσμητική Χειρολαβή

AA210-023-55
Διακοσμητική
Χειρολαβή

AA210-024-55
Διακοσμητική
Χειρολαβή

AA210-047-01
Διακοσμητική Χειρολαβή
κυρίας εισόδου CAL λευκή