ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ

 

AA113-010-01
(A 113 M10 WH)

Μεντεσές CE

AA113-021-01
(A 113 511 WH)

Μεντεσές R50

AA113-005-01
(A 113 916 WH)

Μεντεσές απλός CE

     

AA113-011-01
(A 113 518N/W)

Μεντεσές απλός R50

AA113-007-01
(A 113 916.5W)

Μεντεσές ρυθμιζόμενος CE

AA113-018-01
(A113 519 910)

Μεντεσές ρυθμιζόμενος R50

     

AA113-006-01
Μεντεσές
3φυλλου CE

AA113-014-01
(A 113 517N/W)

Μεντεσές 3φυλλου R50

AA113-015-01
(A 113 4019WH)

Μεντεσές ALPIN

 
     

AA113-032-01
(A 113 4005)

Μεντεσές διπλός ALPIN

AA113-670-01
(A 113 670 WH)

Μεντεσές βαρέως τύπου CE

AA113-026-01
(A 113 691910)

Τακάκι μεντεσέ για ΑΑ113-670

     

AA113-041-01
Μεντεσές βαρέως
τύπου
για πόρτα

AA113-024-01
(A113 004 910)

Μεντεσές βαρέως τύπου CE

AA113-022-01
(A 113 9826WH)

Μεντεσές τριπλός CE

     
     

AA113-023-01
(A113 030 910)

Μεντεσές τριπλός R50

AA113-003-01
(A 113 10S WH)

Μεντεσές τριπλός CE

AA113-004-01
(A 113 506 WH)

Μεντεσές τριπλός CE

     
     

AA113-008-01
(A 113 MO51WH)

Μεντεσές 4φυλλου CE

AA113-034-02
(A 113-012 BL)

Μεντεσές 4φυλλου MACO

AA113-042-01
Μεντεσές
4φυλλου CE

     
     

AA113-031-01
(A 426 934)

Μεντεσές aller-retour 50mm

AA113-001-01
(A 113 ALR WH)

Μεντεσές aller-retour 45mm

AA113-039-01
Μεντεσές διπλός
επαναφοράς για σίτα

     
     

AA109-032-01
(A 113 1405W)

Μεντεσές μηχανισμού ανάκλισης

AA109-033-01
(A 113 1407W)

Μεντεσές μηχανισμού ανάκλισης

AA113-036-05
Μεντεσές
διπλός

     
     

AA113-012-01
(A113 012 910)

Μεντεσές 3φυλλου CE

AA113-020-01
(A 113 216 WH)

Μεντεσές ΕΤΕΜ

AA113-045-01
Μεντεσές
τριπλός ΕΥΑ CE

     
     

AA113-051-01
Μεντεσές
διπλός

AA112-008-01
(A 113 3052WH)

Μάσκουλο 52mm R50

AA112-001-01
(A 113 1052WH)

Μάσκουλο 52mm CE

     
     

AA112-009-01
(A 113 3097WH)

Μάσκουλο 97mm R50

AA112-002-01
(A 113 1097WH)

Μάσκουλο 97mm CE

 

AA112-003-02
(A 113 10142B)

Μάσκουλο 142mm CE

     
     

AA112-010-01
(A 113 30142W)

Μάσκουλο 142mm R50

 

AA112-011-01
(A 113 30182W)

Μάσκουλο 182mm R50

AA112-004-02
(A 113 10182B)

Μάσκουλο 182mm CE

     
     

AA112-019-01
(A 867 1 WH)

Μάσκουλο
220mm CE

AA112-012-02
(A 113 02 BL)

Μάσκουλο ρυθμιζόμενο
8,5-12cm MACO

AA113-054-01
Μεντεσές διπλός