ΚΙΤ / ΣΥΡΤΕΣ / ΦΩΛΙΕΣ

 

AA100-024-00
Κιτ κλειδαριάς
συρομένου PR35

 

AA108-001-02
(A 107 KIT)

Κιτ σπανιολέτας πλαστικό CE

AA108-002-00
(A 107 METAL)

Κιτ σπανιολέτας μεταλλικό CE

     

AA108-004-02
(A 107 KIT CE)

Κιτ σπανιολέτας CE

AA108-005-02
(A 107 KIT533)

Κιτ σπανιολέτας R50 EUROPA

AA108-006-02
(A 107 KITR40)

Κιτ σπανιολέτας R40

     

AA108-008-00
(A 107KITP034)

Κιτ σπανιολέτας παντζουριού R50

 

AA108-010-02
(A 107 KIT233)

Κιτ σπανιολέτας CE

AA108-011-02
(A 107 KIT E)

Κιτ σπανιολέτας R50

     

AA108-012-02
(A 107 KIT PE)

Κιτ σπανιολέτας παντζουριού R50

AA108-014-00
Κιτ σύρτη CE

AA108-016-00
Γωνία μεταφοράς
κίνησης

     
     

AA109-011-00
(A 109 1481)

Κιτ μηχανισμού ανάκλισης
μονόφυλλο CE

AA109-012-00
(A 109 1482)

Κιτ μηχανισμού ανάκλισης
δίφυλλο CE

AA114-011-00
(A 104 KIT)

Κιτ χειρολαβής
PL650-950

     
     

AA114-012-00
(A 104 70.06)

Κιτ χειρολαβής

AA105-001-00
(A 105 3715)

Σύρτης

AA105-002-00
(A 105 505)

Σύρτης

     

AA105-003-00
(A 105 METAL)

Σύρτης μεταλλικός CE

AA105-005-00
(A105 1500EUR)

Σύρτης μεταλλικός R50

AA105-006-00
(A 105 1501)

Σύρτης μηχανικός

     

AA105-007-02
(A 105 504.39)

Σύρτης πλαστικός R50

AA105-008-02
(A 105 GR)

Σύρτης πλαστικός CE σετ

AA105-009-02
(A 105 GR EUR)

Σύρτης πλαστικός R50

     
     

AA105-011-01
(A 105 12 WH)

Σύρτης 12mm για πόρτα

AA105-012-00
(A 105-435-1)

Σύρτης δίφυλλου πλαστικός R40

AA105-013-00
Σύρτης δίφυλλου

     
     

AA105-014-00
Σύρτης δίφυλλου

AA105-015-00
Σύρτης μεταλλικός CE SL

AA105-016-00
Σύρτης μεταλλικός 275mm

     
     

AA105-025-00
(A 105 3820)

Σύρτης μεταλλικός CE

AA105-124-02
(A 105 124)

Σύρτης μηχανισμού CE

AA105-235-02
(A 105 235)

Σύρτης πλαστικός CE

     
     

AA105-372-00
(A 105 3720)

Σύρτης μηχανικός CE

AA106-001-00
(A 536)

Φωλιά μονή R50

AA106-002-00
(A 105 124.2)

Φωλιά διπλή CE

     
     

AA106-004-00
(A 105 124 1)

Φωλιά πλαστική κάσας, μεγάλη

AA106-006-00
(A 537)

Φωλιά διπλή inox R50

AA106-009-00
Φωλιά μεταλλική
μονή CE

     
     

AA106-010-00
Φωλιά μεταλλική δαπέδου