ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ

 

AA101-005-00
(A101 35 2 3P)

Κλειδαριά ανοιγομένου
3 σημείων, 35mm

AA101-010-00
(A101 35 2)

Κλειδαριά
ανοιγομένου, 35mm

AA101-016-00
(A101 35 3)

Κλειδαριά
ανοιγομένου, 30mm

     

AA101-007-00
(A101 35 3)

Κλειδαριά
ανοιγομένου, 35mm

AA101-003-00
(A 101 30 3)

Κλειδαριά ανοιγομένου
3 σημείων, 35mm γραναζωτή

AA101-001-00
(A101 020 000)

Κλειδαριά ανοιγομένου,
20mm COMET

     

AA101-002-00
(A101 025 000)

Κλειδαριά ανοιγομένου,
25mm COMET

 

AA101-022-00
Κλειδαριά
ανοιγομένου,
35mm μαχαιρωτή

AA101-011-00
(A10135 5)

Κλειδαριά
ανοιγομένου, 35mm

     

AA100-032-01
Κλειδαριά συρομένου
DOUBLEX CAL

AA100-007-01
(A 107 557 WH)

Κλειδαριά συρομένου

AA100-010-01
(A 867 WH)

Κλειδαριά συρομένου

     

AA100-008-01
(A 847 KA WH)

Κλειδαριά συρομένου

AA100-022-01
Κλειδαριά συρομένου
POWER LOCK

AA100-009-02
(A 107 857 BL)

Κλειδαριά συρομένου

     
     

AA100-023-01
Κλειδαριά συρομένου
POWER LOCK

AA100-003-01
(A101 380 910)

Κλειδαριά συρομένου 80mm

AA100-002-01
(A101 370 910)

Κλειδαριά συρομένου 70mm

     
     

AA102-003-00
(A101 70 2)

Κύλινδρος 70mm

AA102-004-00
(A101 70 3)

Κύλινδρος 70mm

AA102-014-00
Κύλινδρος
80mm

     

AA102-012-00
(A 10190)

Κύλινδρος 90mm

AA102-015-00
Κύλινδρος 60mm
για τουαλέτα

AA103-007-00
(A 101 OPO RE)

Αντίκρυσμα κλειδαριάς ρυθμιζόμενο

     
     

AA103-003-00
(A 101 OP 3PR)

Αντίκρυσμα κλειδαριάς
ρυθμιζόμενο 3 σημείων

AA103-004-00
(A103 004 000)

Αντίκρυσμα κλειδαριάς
για
PR 55601,52701

AA103-006-00
(A101 OPO EUR)

Αντίκρυσμα
κλειδαριάς R50

     

 

AA103-005-00
(A 101 OPO)

Αντίκρυσμα κλειδαριάς

AA100-018-00
(A 867 1 WH)

Προσθήκη κλειδαριάς συρομένου