ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ

 

AA109-001-01
(A109 200 910)

Μηχανισμός ανάκλισης
πλήρης Νο1

AA109-002-01
(A109 202 910)

Μηχανισμός ανάκλισης
πλήρης
Νο2

AA109-004-01
(A 109 500EWH)

Μηχανισμός ανάκλισης
χωρίς ψαλίδι ELISE

     

AA109-005-01
(AA109 002 01)

Μηχανισμός ανάκλισης
χωρίς ψαλίδι ELISE

AA109-006-01
(A 109 500L W)

Μηχανισμός ανάκλισης
χωρίς ψαλίδι LUNA

AA109-007-01
(AA109 001 01)

Μηχανισμός ανάκλισης
χωρίς ψαλίδι LUNA

     
     

Μηχανισμός Ανάκλισης
Δίφυλλου

Μηχανισμός Ανάκλισης
Μονόφυλλου

AA109-019-00
(A 109 6 B1)

Ψαλίδι μηχανισμού
ανάκλισης CE No1

     
     

AA109-020-00
(A 109 6.3 B1)

Ψαλίδι μηχανισμού
ανάκλισης CE No
1

AA109-021-00
(A 109 6 B2)

Ψαλίδι μηχανισμού
ανάκλισης CE No2

AA109-022-00
(A 109 6.3 B2)

Ψαλίδι μηχανισμού
ανάκλισης CE No2

     
     

AA109-023-00
(A 109 3 IV)

Ψαλίδι μηχανισμού
ανάκλισης CE No1, μικρό

AA109-024-00
(A 109 3 2V)

Ψαλίδι μηχανισμού
ανάκλισης CE No2, μεγάλο

AA109-037-00
(AA109 003 00)

Ψαλίδι μηχανισμού
ανάκλισης CE
No1, μικρό

     

AA109-025-00
(A 109 502)

Ψαλίδι μηχανισμού
ανάκλισης CE
No1, μικρό

AA109-026-00
(A 109 501)

Ψαλίδι μηχανισμού
ανάκλισης CE
No2, μεγάλο

AA109-027-00
(A 109 504)

Ψαλίδι μηχανισμού
ανάκλισης CE
EXTRA

     

AA109-030-00
(AA109 003 01)

Ψαλίδι μηχανισμού
ανάκλισης No1

AA109-031-00
(AA109 004 01)

Ψαλίδι μηχανισμού
ανάκλισης
No2, μεγάλο

AA109-050-00
Ψαλίδι
μηχανισμού ανάκλισης
CE
No1, μικρό

     

AA109-051-00
Ψαλίδι μηχανισμού
ανάκλισης CE
No2, μεγάλο